Adresa

Doboj 74000, Nikole Pašića bb

Osnovne informacije

JIB: 4404103090006

PDV: 404103090006

Žiro račun: 1610000170120066


[email protected]

Email

(+387)65/847-557

Telefon